Xây dựng cơ bắp: Phương thuốc nhảm nhí hay thần kỳ? 5 sự thật không thể chối cãi

Tôi khuyên bạn nên các sản phẩm sau để giúp bạn đạt được mục tiêu phát triển cơ bắp:

Nếu bạn không cảm thấy tốt, tham khảo ý kiến bác sĩ của bạn. Tư vấn là cần thiết nếu bạn có một tình trạng y tế hoặc nhiễm trùng. Đọc thêm về các sản phẩm chúng tôi xem xét: Tôi là Chuyên gia dinh dưỡng đã đăng ký, vì vậy tôi có quyền truy cập vào thông tin về nhiều sản phẩm. Tôi đang đăng thông tin này trên trang này để cho bạn biết về một số sản phẩm hữu ích cho tôi, để bạn có thể tự đưa ra quyết định. Sản phẩm chúng tôi thích và không thích Đây là danh sách các sản phẩm chúng tôi thích và không thích. Đây không thể nào là một bản danh sách hoàn thiện. Chúng tôi đang cố gắng liệt kê một số sản phẩm chúng tôi thích nhưng không thích. Danh sách này là để giúp bạn đưa ra lựa chọn của riêng bạn. Chúng tôi liên tục tìm kiếm các sản phẩm đáp ứng nhu cầu của chúng tôi và an toàn và hiệu quả để xây dựng cơ bắp. Chúng tôi không thích những sản phẩm không hoạt động. Không có thứ gọi là sản phẩm hoàn hảo. Nhiều công ty đưa "sản phẩm đặc biệt" của họ lên sản phẩm của họ, và sau đó tất cả tùy thuộc vào bạn. Có thể có thành công, nhưng nó rất khó. Chúng tôi tin vào việc giúp bạn tìm thấy những sản phẩm tốt nhất.

Đánh giá sản phẩm cuối cùng của chúng tôi

Super 8

Super 8

Leonora Chambers

Giống như một lời khuyên bí mật trong việc xây dựng cơ bắp, sản phẩm Super 8 chứng minh gần đây. Nh...